MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1: TARAFLAR:

İşbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) Valide-i Atik Mah. Kartalbaba Cad. Altun Sitesi 42 B Üsküdar/İstanbul adresinde mukim RATEFOR Turizm ve Bilişim Teknolojileri Ticaret LTD. ŞTİ. (kısaca “FİRMA” olarak anılacaktır) ve Ratefor.net internet sitesi üzerinde Ratefor Fiyat Karşılaştırma Yazılımını (kısaca “YAZILIM” olarak anılacaktır) ve yazılıma bağlı uygulama ve hizmetlerin kullanımı amacıyla Ratefor Fiyat Karşılaştırma Yazılımı kullanıcısı (kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır).

 

Madde 2: AMAÇ:

Sözleşmenin amacı FİRMA ile MÜŞTERİ arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek, tarafların hak ve mesuliyetlerini belirlemektir.

 

Madde 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU:

SÖZLEŞME, YAZILIM ile ilgili kullanım koşulları, kurulum ve satış sonrası verilen hizmetleri tarif eder. SÖZLEŞMENİN kabulü ile taraflar arasında yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul eder.

 

Madde 4: SÖZLEŞMENİN KABULÜ:

SÖZLEŞME, YAZILIM ürünleri arasından ücretli paketlerden birini satın alma işlemi sırasında “Şartları okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile kabul edilmiş sayılır.

 

Madde 5: HİZMETİN TANIMI:

a- FİRMA sunduğu YAZILIM ile MÜŞTERİLERİN internet üzerinden otellerin fiyatlarını çoklu olarak karşılaştırma imkanı sağlayacaktır.

b- YAZILIMIN sahip olduğu özellikler ve özelliklerin kapsamı Ratefor.net internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ uygun paketi tercih ederek ödemesini yapmasıyla YAZILIMI kullanmaya hak kazanacaktır.

c- MÜŞTERİ, YAZILIM ile internet üzerinden otellerin anlık fiyatlarını çoklu olarak karşılaştırma imkanına sahip olacaktır.

ç- YAZILIM ile birlikte sunulan fiyatkarşılaştırma sınırları Ratefor.net internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre farklılık göstermektedir.

d- YAZILIM kullanımı için gerekli olan fiyat karşılaştırma hizmeti FİRMA tarafından verilir ve SÖZLEŞME süresince kullanılabilir.

e- YAZILIM ile birlikte sunulan fiyat karşılaştırma hizmetinin kapasitesi ve karşılaştırma kapsamındaki karşılaştırılacak otel sayısı SÖZLEŞMENİN, MÜŞTERİ tarafından kabul edildiği Ratefor.net internet sitesi üzerindeki paketlerde beyan edilen miktarlar ile sınırlıdır.

f- MÜŞTERİ, ücretsiz demo kullanım gün sayısı boyunca herhangi bir ücret ödemeden kullanım hakkına sahiptir.

 

Madde 6: KULLANIM KOŞULLARI VE SÜRESİ:

YAZILIM belirli bir süre için belirtilen tüm fonksiyonları ile birlikte paket olarak sunulan bir hizmettir ve sektörel tanımı SAAS MODELİ olarak bilinmektedir. Paket başlangıç tarihi, tercih edilen paketin Ratefor.net internet sitesinde beyan edilen bedeli ödenmesiyle beraber, sunulan SÖZLEŞMENİN kabulü ile başlar ve kullanım süresi aksi sözleşmede belirtilmediği durumlarda-1 (Bir)- yıldır. YAZILIM kullanım süresi içerisinde herhangi bir şekilde hizmet alınan paket tercihi değiştirilmesi durumunda kullanım süresi ilk başlangıç tarihi esas alınarak fiyat farkı varsa ödenerek kullanılmaya devam edilecektir. MÜŞTERİ sunulan hizmetin devam edilmesini istediği takdirde yıllık paket karşılığı olan, Ratefor.net internet sitesindeki beyan edilen, bedeli ödeyerek var olan bilgileri ile kullanmaya devam edebilecektir.

 

Madde 7: MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MÜŞTERİ kullanmakta olduğu ücretli YAZILIM için;

a- Otellerini kendileri belirleyecektir.

b- Gelecek olan siparişler ile ilgili olarak ödeme takibi, kargo takibi, arıza talepleri, iade talepleri ve benzeri her türlü sipariş yönetimi ile alakalı ek işlemlerin operasyonunu kendileri yöneteceklerdir.

c- Kullanıcı verilerini 3. şahıs, kurum ya da kuruluşlarla paylaşmayacaklarını ve paylaşmaları durumunda veriler ile ilgili tüm güvenlik önlemlerinin kendi istekleri ile ihlal edildiğini ve bu gibi durumlarda FİRMANIN hiç bir sorumluluk almayacağını kabul ederler.

d- YAZILIM ile sunulan verilerin MÜŞTERİNİN kullandığı sistemlerden kaynaklı çıkabilecek hatalar ile ilgili FİRMA hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

Madde 8: DESTEK KAPSAMI:

SÖZLEŞME süresi boyunca FİRMANIN, MÜŞTERİYE destek vereceği konular;

a- FİRMA, YAZILIM kullanımı ile ilgili MÜŞTERİYE destek vermeyi ve yaşanacak sorunlar ile ilgili yol göstermeyi kabul eder.

b- Yaşanacak sorun sistem alakalı veya MÜŞTERİNİN rapor alımını yavaşlatması durumunda, FİRMA dosyalara müdahale için yazılı destek sistemi üzerinden özel izin almak kaydıyla dosya ve verilerde değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Ancak yapılan bu değişiklik neticesinde meydana gelebilecek aksaklıklardan FİRMA sorumlu tutulmayacaktır.

c- MÜŞTERİ, taleplerinin takibi için internet destek sistemine taleplerini bırakmaları için yönlendirilebilir ve MÜŞTERİ bu yönlendirmeyi kabul edecektir.

d- FİRMA ihtiyaç olması durumunda telefon ile destek vermeyi kabul eder. Destek talep edilen konunun niteliklerine göre FİRMA sorunun çözümü için MÜŞTERİYİ diğer destek kanallarına yönlendirme hakkına sahiptir.

e- Destek talepleri üzerine yapılan karşılıklı yazışmalar özeldir ve resmi kurumlar tarafından talep edilmediği müddetçe hem MÜŞTERİ hem de FİRMA tarafından gizli tutulacaktır.

 

Madde 9: YAZILIM MÜLKİYETİ:

Sunulan YAZILIM, tasarımlar ve ücretli ya da ücretsiz olan diğer tüm ek hizmetlerin mülkiyeti FİRMAYA ait olup, MÜŞTERİ bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. FİRMA tüm bu ürünler ile ilgili güncelleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

Madde 10: MÜCBİR SEBEP:

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SÖZLEŞMENİN kabul edildiği tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de SÖZLEŞME ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

 

Madde 11: ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK:

Bu SÖZLEŞME, MÜŞTERİNİN Ratefor.net internet sitesi üzerinden sunulan örneğinin kabulünü onaylaması ile her iki taraf için bağlayıcı olur yürürlüğe girer. SÖZLEŞMENİN uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.